Pressmeddelande/Lehdistötiedote/Press release: Wikileaks.fi

På svenska, suomeksi, In English

Wikileaks' logo

Piraattinuoret tar över Wikileaks.fi

Ansvaret för domännamnet Wikileaks.fi har flyttats över från journalisten Peter Sjöholm till Piratpartiets ungdomsförening Piraattinuoret.

– Efter att ha upprätthållit domänen i över tre år känns det här som rätt beslut, säger Peter Sjöholm.

Sjöholm registrerade domänen i februari 2008, i samband med att en amerikansk domstol beslöt att domänen Wikileaks.org skulle deaktiveras. Sedan dess har han sett till att Wikileaks-materialet går att komma via den finländska webbadressen.

– År 2008 fanns det endast ett litet antal sätt att komma åt Wikileaks. Den senaste tiden har situationen ändå blivit bättre. Nu vill jag flytta över ansvaret till någon annan. Piraattinuoret har utmärkt sig i frågor som rör yttrandefrihet på nätet, så organisationen känns som ett naturligt hem för Wikileaks.fi, säger Sjöholm.

Pirattinuoret tog gärna på sig ansvaret för domänen. I flera andra europeiska länder upprätthålls andra Wikileaks-domäner av det lokala piratpartiet.

– Wikileaks är som publikation under tungt ansvar, står inför interna utmaningar och är långt ifrån ett färdigutvecklat koncept. Trots det erbjuder Wikileaks en viktig och sund motvikt mot rådande maktfaktorer, hävdar Piraattinuorets tekniske chef Thomas Nybergh.

Piraattinuoret har för avsikt att upprätta en fullständig kopia av Wikileaks-sajten inom en nära framtid på adressen Wikileaks.fi.

För mer information;
Peter Sjöholm, 040-5658688, peter@sjoholm.dk
Thomas Nybergh, 0400-843172, thomas.nybergh@piraattinuoret.fi
http://www.piraattinuoret.fi

Wikileaks.fi siirtyy Piraattinuorille

Vastuu verkkotunnuksesta Wikileaks.fi on siirtynyt journalisti Peter Sjöholmilta Piraattipuolueen nuorisojärjestölle, Piraattinuorille.

– Ylläpidettyäni verkkotunnusta yli kolme vuotta, tämä tuntuu oikealta päätökseltä, kertoo Peter Sjöholm.

Sjöholm rekisteröi verkkotunnuksen helmikuussa 2008, amerikkalaisen tuomioistuimen päätettyä Wikileaks.org-domainin sulkemisesta. Tämän jälkeen Sjöholm on pitänyt huolta siitä, että Wikileaksin aineistoon pääsee käsiksi kotimaisen verkkotunnuksen kautta.

– Vuonna 2008 oli olemassa ainoastaan pieni määrä tapoja päästä Wikileaksiin, mutta viime aikoina tilanne on parantunut huomattavasti. Nyt tahdon siirtää vastuun toiselle taholle. Piraattinuoret on kunnostautunut sananvapauskysymyksissä, joten järjestö tuntuu luonnolliselta kodilta Wikileaks.fi:lle, sanoo Sjöholm.

Piraattinuoret otti mielellään vastuun verkkotunnuksesta. Monissa muissakin eurooppalaisissa maissa Wikileaks-verkkotunnukset ovat paikallisten piraattipuolueiden ylläpitämiä

– Wikileaks on toimituksellisena julkaisuna painavassa vastuuasemassa, seisoo sisäisten haasteiden edessä ja on kaukana valmiiksi kehitetystä konseptista. Tästä huolimatta Wikileaks tarjoaa tärkeätä ja tervettä vastapainoa nykyisille vallanpitäjille, kehuu Piraattinuorten tekniikkajohtaja Thomas Nybergh.

Piraattinuoret aikovat käynnistää oman täydellisen kopionsa Wikileaks-sivustosta lyhyen ajan sisällä osoitteessa Wikileaks.fi.

Lisätietoja:
Peter Sjöholm, 040-5658688, peter@sjoholm.dk
Thomas Nybergh, 0400-843172, thomas.nybergh@piraattinuoret.fi
http://www.pirattinuoret.fi

Finnish Wikileaks internet domain transferred to Pirate Party Youth Org

Journalist and activist Peter Sjöholm has transferred the stewardship of the domain name Wikileaks.fi to Piraattinuoret, the youth organization of the Finnish Pirate Party.

– “After having maintained the domain name for more than three years, this feels like the right thing to do,” says Peter Sjöholm.

Sjöholm registered Wikileaks.fi in February of 2008 after an American court ruling closed the original domain name, Wikileaks.org. Following this, he has made it possible to access Wikileaks through the Finnish internet address.

– “Back in 2008, only a handful of ways of accessing Wikileaks were available. Lately, the situation has improved. Moving forward, I want to move the responsibility to someone else. Piraattinuoret stands out in questions concerning free speech online, which make them a fitting choice”, says Sjöholm.

Piraattinuoret gladly accepted this responsibilty. In several other European countries, the local pirate parties maintain and host Wikileaks mirror sites.

– “Wikileaks as a publication is under tremendous responsibility, faces internal challenges and is far from being a very refined concept. However, they offer an important and sound counterbalance against the geopolitical powers that be,” states Piraattinuoret CTO Thomas Nybergh.

Piraattinuoret intends to launch a full mirror of the public Wikileaks site in the near future on the address Wikileaks.fi.

More information:
Peter Sjöholm, 040-5658688, peter@sjoholm.dk
Thomas Nybergh, 0400-843172, thomas.nybergh@piraattinuoret.fi
http://www.piraattinuoret.fi

1 Response