Lehdistötiedote: Piraattinuoret ei luovuta jäsenluetteloaan

Piraattipuolueen nuorisojärjestö Piraattinuoret ei aio luovuttaa jäsenluetteloaan viranomaisille. Nuorisojärjestöjen avustustoimikunta vaatii 11.5. lähettämässään sähköpostiviestissä kaikkia poliittisia nuorisojärjestöjä toimittamaan muun muassa koko jäsenluettelonsa viranomaisille, koska ”julkisuudessa on esitetty väitteitä” väärinkäytöksistä valtionavustushakemuksissa ilmoitettujen jäsenmäärien osalta. Piraattinuoria kohtaan tällaisia väitteitä ei ole esitetty.

Piraattinuoret on lähettänyt kielteisen vastauksen tietojenluovutuspyyntöön:

”Piraattinuoret pitää hyvänä asiana, että nuorisojärjestöjen valtionavustushakemusten rehellisyyttä pyritään valvomaan. Nuorisojärjestötukea haetaan monenlaisille järjestöille, mutta näistä poliittiset järjestöt ovat kuitenkin asemassa, jossa jäsentiedot ovat erityisen arkaluontoisia.”

”Piraattinuoret on sitoutunut turvaamaan jäsentensä yksityisyyden. Piraattinuorten näkemyksen mukaan jäsenmäärien oikeellisuuden tarkastus pitäisi tehdä mahdollisimman vähän jäsenten yksityisyyteen puuttuvalla tavalla. Jäsentiedot olisi voitava toimittaa sellaisessa muodossa, ettei niistä ilmene kenenkään yksittäisen jäsenen henkilöllisyys. Piraattinuoret katsoo jäsenistönsä edun mukaista olevan, ettei se toimita viranomaisille jäsenluetteloa sellaisenaan.”

”Piraattinuoret on kuitenkin valmis toimittamaan tietoja liittyneiden ja iän perusteella erotettujen jäsenten määrästä järjestön toimintavuosina 2009-2011 sellaisessa muodossa, ettei tiedoista ilmene kenenkään yksittäisen jäsenen henkilöllisyys.”

Piraattinuorille myönnettiin 7 500 euroa valtionavustusta vuonna 2012. Kirjoitushetkellä Piraattinuorissa on 1 146 jäsentä.

Piraattinuorten lähettämä vastaus kokonaisuudessaan:

Piraattinuoret ry:n vastaus 11.5. esitettyyn tietojenluovutuspyyntöön

Viitaten nuorisojärjestöjen avustustoimikunnan pääsihteeri Laura Tuomisen 11.5. lähettämään sähköpostiviestiin, Piraattinuoret ry antaa seuraavan vastauksen.

Piraattinuoret pitää hyvänä asiana, että nuorisojärjestöjen valtionavustushakemusten rehellisyyttä pyritään valvomaan. Nuorisojärjestötukea haetaan monenlaisille järjestöille, mutta näistä poliittiset järjestöt ovat kuitenkin asemassa, jossa jäsentiedot ovat erityisen arkaluontoisia.

Piraattinuoret on sitoutunut turvaamaan jäsentensä yksityisyyden. Piraattinuorten näkemyksen mukaan jäsenmäärien oikeellisuuden tarkastus pitäisi tehdä mahdollisimman vähän jäsenten yksityisyyteen puuttuvalla tavalla. Jäsentiedot olisi voitava toimittaa sellaisessa muodossa, ettei niistä ilmene kenenkään yksittäisen jäsenen henkilöllisyys. Piraattinuoret katsoo jäsenistönsä edun mukaista olevan, ettei se toimita viranomaisille jäsenluetteloa sellaisenaan.

Piraattinuorten jäsenluettelosta poistetaan säännöllisesti 29 vuotta täyttäneet henkilöt. Jäsenyydestä eronneiden tai iän vuoksi erotettujen osalta tulkintamme henkilötietolaista on se, että heitä koskevat tiedot on välittömästi poistettava henkilörekisteristä. Tämän vuoksi jäsenyydestä eronneiden tai iän vuoksi erotettujen henkilöiden tietoja ei ole jälkikäteen löydettävissä jäsenluettelostamme, eikä niitä ole muutoinkaan säilytetty.

Piraattinuorten näkemyksen mukaan ”julkisuudessa esitetyt väitteet” väärinkäytöksistä eivät ole riittävä peruste vaatia jäsenluetteloa nähtäväksi sellaisenaan, varsinkaan kun epäilyjä väärinkäytöksistä ei ole esitetty Piraattinuoria kohtaan. Lainsäädännöllinen perusta jäsenluettelon luovuttamista koskevalle vaatimukselle on lisäksi epäselvä, sillä valtionavustuslain 16-17 §:ssä ei mainita jäsentietoja erikseen. Näillä perusteilla Piraattinuoret pitää esitettyä tietojenluovutuspyyntöä kohtuuttomana ja mahdollisesti lainvastaisena.

Piraattinuoret ry ei toimita 11.5. sähköpostitse esittämässänne pyynnössä tarkoitettuja tietoja kyseisen viestin perusteella. Piraattinuoret on kuitenkin valmis toimittamaan tietoja liittyneiden ja iän perusteella erotettujen jäsenten määrästä järjestön toimintavuosina 2009-2011 sellaisessa muodossa, ettei tiedoista ilmene kenenkään yksittäisen jäsenen henkilöllisyys.

Mikäli haluatte jatkossa olla yhteydessä asiaan liittyen, pyydämme lähettämään allekirjoitetun asiakirjan, josta ilmenevät tarkemmat perustelut oikeuteen tehdä tietojenluovutuspyyntö henkilöllisyyden yksilöiviin jäsentietoihin taikka ohjeet siitä, miten tiedot voi toimittaa riittävässä laajuudessa henkilöllisyyksiä yksilöimättä, sekä pyyntöä koskevan päätöksen tekijän nimi ja valitusosoitus, kirjeitse osoitteeseen:

Piraattinuoret ry
Franzeninkatu 5 E 1
00500 Helsinki

gsm. 050-340 2144

Jäsenrekisterin teknisestä toteutuksesta voi kysyä:
Pasi Palmulehto
gsm. 045-310 2340
pasi.palmulehto@piraattipuolue.fi