Piraattinuorten hallitus sai roolijaon

piraattiliput

Piraattinuorten uusi hallitus järjestäytyi seuraavaa toimikautta varten kokouksessaan 21.7.2016. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävien lisäksi jaettiin vastuualueita eri asioiden hoitamiseksi.

Vuosikokouksessa viikko sitten valittiin uusi hallitus, ja tällöin äänestettiin alkavan toimikauden puheenjohtajaksi Eetu Rantakangas. Eetu on Jyväskylän piirihallituksen jäsen, ja on ollut Piraattien toiminnassa mukana alkutaipaleelta saakka. Viime kaudella Eetu toimi Piraattinuorissa rahastonhoitajana.

Hallituksen pääsihteeriksi valittiin Kiti Suupohja. Lukion syksyllä aloittava Kiti toimii myös Turun piiriyhdistyksen nuorisovastaavana, ja kuuluu Kaarinan nuorisovaltuustoon. Hän on kiinnostunut ulkopolitiikasta ja ihmisoikeuksien vahvistamisesta, ja pitää Piraattinuoria sopivana yhteisönä näiden asioiden kehittämiselle.

Järjestön raha-asioista huolehtii nyt Riku Martikkala. 26-vuotias kemian opiskelija on toiminut vastuutehtävissä aiemmin mm. Munuais- ja maksaliitossa, sekä edustanut Euroopan munuaisjärjestöjen yleiskokouksessa Suomen nuorisojärjestöä. Korkeakoulupolitiikassa hän on ollut mukana vuodesta 2013 Jyväskylän yliopistossa.

Pinun hallituksen rakenteeseen tehtiin titteleiden suhteen muutos: isompia tehtäväkokonaisuuksia varten perustettiin toimikuntia, kun aiemmin osa-alueilla oli vain erilliset vastuuhenkilöt. Toimikunnat perustettiin viestinnälle, tapahtumille, tasa-arvotoiminnalle ja kansainväliselle toiminnalle.

Viestintätoimikunnan tehtävä on liikuttaa tietoa järjestön sisällä, sekä tiedottaa julkisesti asioista nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedottajaksi valittiin Mitol Meerna, viime toimikauden sihteeri ja Helsingin piirin piraattiaktiivi. Sosiaalisen median vastaavana toimii 17-vuotias Jenna Simola, joka opiskelee lukiossa ja lukee itsenäisesti psykologiaa. Mitol ja Jenna tekevät tiivistä yhteistyötä järjestön näkyvyyden eteen.

Tapahtumatoimikunta järjestää Piraattinuorten toimintaa, ja hankkii järjestölle edustusmahdollisuuksia sopivissa tilaisuuksissa. Tapahtumavastaavaksi valittiin Piraattien Helsingin piiriyhdistyksen nuorisovastaava Jaana Mikkola, joka on ollut mukana järjestämässä useita piraattitapahtumia. Toimikunnan muut jäsenet ovat Mitol Meerna ja Veera Kontiokari. Toimikunnan tehtäviin kuuluu mm. joka viikko Helsingissä järjestettävä nuorten keskusteluilta.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävä on hankkia tietoa aiheeseen liittyvistä tapahtumista ja poliittisista liikehdinnöistä, sekä ottaa kantaa tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin. Tasa-arvovastaavan tehtävään valittiin pitkän linjan piraattiaktiivi Joonas Mäkinen. Muut toimikunnan jäsenet ovat Jaana Mikkola ja Jonna Purojärvi, jotka mm. pitävät yhteyksiä muihin tasa-arvoon keskittyviin järjestöihin.

Kansainvälisyystoimikunta huolehtii järjestön ulkomaan yhteysverkostoista, joihin kuuluvat mm. muiden maiden piraattinuorisojärjestöt. Toimikunta myös järjestää matkoja kansainvälisiin poliittisiin nuorisotapahtumiin. Kansainvälisten asioiden vastaavana toimii Riku Martikkala, tiimitovereinaan Jenna Simola, Veera Kontiokari, Joonas Mäkinen ja Eetu Rantakangas.

Tunnelma on rento ja positiivisesti virittynyt uudelle hallituskaudelle. Viime toimikaudella Piraattinuoret teki runsaasti kannanottoja ja osallistui aktiivisesti tapahtumiin, järjestäen niitä myös itse. Tänä vuonna tarkoitus on jatkaa samalla linjalla, ja kehittää uusia toiminnan muotoja. Pinuun on helppo tulla mukaan, eikä osallistuminen vaadi sitoutumista. Ilmapiirimme on avoin kaikille näkemyksille.