Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 28.01.2019

Rekisterinpitäjä

Piraattinuoret ry
Franzeninkatu 5 E 1
00500 Helsinki
info.at.piraattinuoret.fi
050 501 5159

Yhteyshenkilö rekisterasioissa

Riku Martikkala
riku.martikkala.at.piraattinuoret.fi
050 549 6790

Rekisterin nimi

Piraattinuorten jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Piraattinuorten jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Piraattinuorten jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja Nuorisolain 1285/2016 määrittämät yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot

• jäsenen täydellinen nimi
• Sähköpostiosoite
• kotipaikka
• postinumero
• maa
• syntymäaika

Vapaaehtoisina tietoina kerätään

• katuosoite
• sukupuoli
• puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti suojattuna sähköisessä tietojärjestelmässä. Rekisteriin on pääsy ainoastaan rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä, rekisterin teknisellä ylläpidolla, hallituksen puheenjohtajalla sekä hallituksen varsinaisilla että varajäsenillä.

OSALLISTU
KESKUSTELUUN

Suunnittelemme toimintaamme ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista kaikille avoimilla keskustelukanavillamme. Mukaan keskusteluun pääset Telegramilla, IRC:llä, Discordilla ja Matrixilla.