Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

Laatimispäivämäärä: 13.12.2021 

Hyväksytty:  14.2.2022

  

Rekisterinpitäjä

  

Piraattinuoret ry 

Martinkatu 3 B 15 

20810 Turku 

info.at.piraattinuoret.fi

  

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa 

Kasperi Heikkilä 

kasperi.heikkila.at.piraattinuoret.fi  

 

Rekisterin nimi 

Piraattinuorten jäsenrekisteri 

  

Jäsentietojen keräämisen tarkoitus 

Piraattinuorten jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Piraattinuorten jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja Nuorisolain 1285/2016 määrittämät yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

 

Käyttötarkoitukset eriteltynä: 

 1. Jäsentietojen ylläpito ja hallinta 
 1. Jäsenyyttä koskevien ilmoitusten lähettäminen 

    

Rekisterin tietosisältö 

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, sähköpostiosoite tiedottamista varten ja syntymäaika jäsenkelpoisuuden tarkistamista varten.

 • jäsenen täydellinen nimi 
 • sähköpostiosoite 
 • kotipaikka 
 • syntymäaika 

  

Vapaaehtoisina tietoina kerätään 

 • katuosoite 
 • sukupuoli 
 • puhelinnumero 

  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella verkkopalvelun kautta tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella fyysisen jäsenhakemuslomakkeen kautta. Fyysinen jäsenhakemuslomake tuhotaan, kun tiedot siitä on siirretty sähköiseen rekisteriin.  

 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Rekisteröidyn informointi 

Rekisteriseloste on nähtävillä Piraattinuorten verkkosivuilla. Pyynnöstä lähetämme asiakirjan myös sähköpostitse.  

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista   

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  

 

Tietojen säilytysaika ja poistaminen 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyyden päättyessä henkilön kaikki tiedot poistetaan rekisteristä viipymättä. 

  

Rekisterin tietoturva 

Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti suojattuna sähköisessä tietojärjestelmässä.  

 

Kenellä on pääsy rekisteriin? 

Rekisteriin on pääsy ainoastaan rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä, rekisterin teknisellä ylläpidolla, hallituksen puheenjohtajalla sekä hallituksen jäsenillä sekä varajäsenillä. 

 

OSALLISTU
KESKUSTELUUN

Suunnittelemme toimintaamme ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista kaikille avoimilla keskustelukanavillamme. Mukaan keskusteluun pääset Telegramilla, IRC:llä, Discordilla ja Matrixilla.