Piraattinuorten vuosikokous pidetään 19.1.2020 Helsingissä

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 19.1.2020 klo 15:00 Helsingin keskustakirjasto Oodin ryhmätilassa 1. Äänioikeutettuja ovat kaikki yhdistyksen jäsenet.

Kokouksessa valitaan kaudelle 2020 uusi hallitus, sekä käydään läpi muut yhdistyksen sääntöjen 10 § määräämät asiat. Voit jättää ilmoittautumisesi hallitusvaaliin ja vapaamuotoisen hakemustekstin vastauksena keskusteluaiheeseen foorumilla tai osoitteeseen info@piraattinuoret.fi. Ehdolle voi asettua myös paikan päällä kokouksessa.

Kokousaloitteista:
Hallitukselle ei ole saapunut kokousaloitteita käsiteltäväksi ja sisällytettäväksi kokouskutsuun. Aloitteita voidaan kuitenkin lisätä esityslistaan vielä kokouksessa (kohta 4).

Huom! Jos suunnittelet aloitteen tuomista kokoukseen, on kokouksen sujuvuuden kannalta ja muiden osallistujien huomiomiseksi suositeltavaa, että muotoilet sen kirjallisesti etukäteen, ja toimitat sen viimeistään kokouksen sihteerille, kun hänet on valittu. Kokousaloitteen voi hallitusvaaliin ilmoittautumisen tapaan jättää myös foorumille tai sähköpostitse.

Kokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös,toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Hallituksen valinta
  7.1 Hallituksen puheenjohtajan valinta
  7.2 Hallituksen varapuheenjohtajien valinta
  7.3 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 8. Kokousaloitteet
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen